OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Przemysław Lorens (tel. (56) 651 07 96) ogłasza, że dnia

 

20 listopada 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie mającego siedzibę przy ul. Toruńska 3 w sali nr 9, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego należącego do: (…),

stanowiącego: lokal mieszkalny położony na I piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz pomieszczenia WC, łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,60m2, do lokalu przynależy piwnica, lokal stanowi przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

położonego: 86-200 Chełmno, os. Kopernika 3/68,

dla którego Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 24153 [NKW: TO1C/00024153/5].

 

Suma oszacowania wynosi 182 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: PKO BP SA 10 1020 5040 0000 6302 0174 3897.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową pouczam o obowiązku wynikającym z treści art.37 § 1 k.r.io. oraz art. 977 k.p.c.

 

Położenie: