OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

27 listopada 2019 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa działka ewid. nr 1655 o pow. 0,1331 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 137,17 m2, murowano-drewnianym budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 172,91 m2, położonej w miejscowości Moszczenica, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00024881/5

 

Nieruchomość oszacowana na kwotę: 122 370,00 zł. 

Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 81 580,00 zł. 

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania tj. kwotę: 12 237,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr: 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A. 

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

 

Położenie: