OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

27 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanych jako trzy nieruchomości gruntowe pierwsza zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z gruntem działki ewid. nr 566/26 o pow. 0,1279 ha, druga zabudowana budynkiem produkcyjno-gospodarczym i budynkiem gospodarczym wraz z gruntem działek ewid. nr 566/25, 566/27, 566/28, 566/29 o pow. 0,3487 ha oraz trzecia nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 306 o pow. 0,7077 ha, położonej w miejscowości Bobowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00022973/3, NS1G/00035432/3 oraz NS1G/00002572/6.

 

1. Nieruchomość opisana jako nieruchomości gruntowe pierwsza zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z gruntem działki ewid. nr 566/26 o pow. 0,1279 ha oszacowana na kwotę: 346 980,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 231 320,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 34 698,00 zł.

 

2. Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-gospodarczym i budynkiem gospodarczym wraz z gruntem działek ewid. nr 566/25, 566/27, 566/28, 566/29 o pow. 0,3487 ha oszacowana na kwotę 189 195,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 126 130,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 18 919,50 zł.

 

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 306 o pow. 0,7077 ha oszacowana na kwotę: 23 071,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 15 380,66 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 307,10 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr: 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A.

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

 

Położenie: