OBWIESZCZENIE

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GORLICACH CEZARY BŁAŻOWSKI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

27 listopada 2019 r. o godz. 10:30

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gorlicach opisanych jako działki nr: 480/4 o pow. 0,9081 ha, 481 o pow. 1,3431 ha, 482/10 o pow. 0,1862 ha objętych KW nr NS1G/00069441/6. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa a użytkownikiem wieczystym Rafineria Nafty „GLIMAR” S.A. (KRS:0000069432).

 

a)    działka nr 480/4 objęta KW nr NS1G/00069441/6

kwota oszacowania: 170 393,00 zł brutto, cena wywołania: 113 595,33 zł (2/3 kwoty oszacowania), wysokość rękojmi: 17 039,00 zł;

b)    działka nr 481 objęta KW nr NS1G/00069441/6

kwota oszacowania: 27 460,00 zł brutto, cena wywołania: 18 306,66 zł (2/3 kwoty oszacowania), wysokość rękojmi: 2 746,00 zł;

c)    działka nr 482/10 objęta KW nr NS1G/00069441/6

kwota oszacowania: 57 302,00 zł brutto, cena wywołania: 38 201,33 zł (2/3 kwoty oszacowania), wysokość rękojmi: 5 730,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr:

 

64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska SA.

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice, ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

 

 

 

Położenie: