OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

25 listopada 2019 r. o godz. 10:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XVII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: nieruchomość zabudowana – działka nr 139/12 o powierzchni 0,1233 ha. Kształt działki dobry, w formie prostokąta o szerokości ok. 45 m i długości 22 m. Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem o charakterze biurowo-usługowym o pow. użytkowej 308,20 m2. Teren przedmiotowej nieruchomości jest w części utwardzony betonową kostką brukową (teren pod parking) oraz ażurowymi betonowymi płytami. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej i elektrycznej. Na działce znajduje się lokalna biologiczna oczyszczalnia ścieków. Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest ogrodzony. Teren przedmiotowej nieruchomości nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Piotrkowa Trybunalskiego,

położonej: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Wiatraczna 8 B, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00102187/5.

 

Suma oszacowania wynosi 650 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 487 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 65 060,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 28 1020 3916 2109 0000 2013 2718

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: