OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

27 listopada 2019 r. o godz. 13:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XVIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działka nr 501 o powierzchni 0,2200 ha. Nieruchomość zabudowana jest murowanym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 42,70 m2. W głębi nieruchomości znajduje się drewniana komórka zwarta z budynkiem mieszkalnym, charakteryzująca się bardzo złym stanem technicznym. Teren zabudowanej części nieruchomości jest ogrodzony płotem z siatki metalowej, wspartej na stalowych słupach. Brama i furtka są drewniane. Bezpośredni dojazd do siedliska drogą utwardzoną. Teren niezabudowany działki, który znajduje się poza ogrodzeniem to grunt rolny V klasy bonitacyjnej częściowo zadrzewiony młodym drzewostanem brzozowym (ok. 5 lat) uzupełnianym drzewostanem sosnowym (ok. 10 lat). Drzewostan bez wartości ekonomicznej. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica przedmiotowy teren przewidziany jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

położonej: 97-310 Moszczenica, ul. Batorówka 15, miejscowość Kosów, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00066102/1.

 

Suma oszacowania wynosi 34 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 410,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 69 1020 3916 2109 0000 2002 4019

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: