OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

25 listopada 2019 r. o godz. 10:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XVII, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: nieruchomość zabudowana – działka nr 297 o powierzchni 0,0584 ha. Kształt przedmiotowej działki jest zadawalający, w formie prostokąta o szerokości ok. 17 m. Nieruchomość zabudowana jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o pow. zabudowy 100 m2. Budynek mieszkalny po gruntownym remoncie i modernizacji przeprowadzonej 2018 r. W skład nieruchomości wchodzi również murowany budynek gospodarczy z częścią garażową o pow. zabudowy 41,00 m2, zwarty z budynkiem mieszkalnym. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej oraz kanalizacyjnej. Teren przedmiotowej nieruchomości nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Piotrkowa Trybunalskiego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Piotrkowa Trybunalskiego, teren przewidziany jest, jako teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

położonej: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Źródlana 48,

dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00014985/5.

 

Suma oszacowania wynosi 338 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 225 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 860,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 50 1020 3916 2109 0000 2012 9218

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: