OGŁOSZENIE O LICYTACJI

WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Dober (tel. (52) 330 00 22) ogłasza, że dnia

 

18 listopada 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64A w sali nr 1.05, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 85-403 Bydgoszcz, ul. Siedlecka, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00001721/4 [NKW: BY1B/00001721/4].

 

Suma oszacowania wynosi 24 547 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 410 475,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 454 730,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Bliższe informacje na stronie www.jacekdober.komornik.pl

 

Położenie: