OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 listopada 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 65-001 Zielona Góra, ul. Władysława IV 18/111, Zielona Góra, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00084170/0 (nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny o powierzchni 46,60 m2, składający się z 3 pokoi, jasnej kuchni, łazienki z WC i przedpokoju).

Nieruchomość obciążona nieodpłatną służebnością osobistą mieszkania polegającą na prawie dożywotniego i bezpłatnego korzystania przez uprawnioną z całego przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

 

Suma oszacowania wynosi 82 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 220,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze

76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: