OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

18 listopada 2019 r. o godz. 13:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wojciechowice, gm. Sędziszów, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie jako działki gruntu

nr: 78, 106/2 i 118/2 obręb 31 Wojciechowice o łącznej powierzchni 0,4700 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00061975/5.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 12 181,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 8 121,00 zł, wartość rękojmi – 1 219,00 zł.

 

Położenie: