OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 listopada 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE, p. IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Łaska 44/50 wpisanego do rejestru spółdzielni mieszkaniowej: Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach (adres spółdzielni: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 42-44), dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej

 

Mieszkanie o pow. użyt. 39,02 m2 położone na IV piętrze pięciokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju. Mieszkanie posiada balkon. Lokal wyposażony w instalacje: e.e., wod.-kan., zimnej wody i ciepłej wody, gazową, CO, Azart, domofonową. Budynek docieplony, posiada dostęp do drogi publicznej przez uliczkę wewnętrzną do ul. Tkackiej.

 

Suma oszacowania wynosi 107 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 700,00 zł w gotówce lub na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0245 9790

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: