OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

25 listopada 2019 r. o godz. 9:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XVII, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1) 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…).

Suma oszacowania wynosi 338 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 225 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 820,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 75 1020 3916 2109 0000 2014 3318

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,

2) 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…).

Suma oszacowania wynosi 338 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 225 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 820,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 75 1020 3916 2109 0000 2014 3318

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, stanowiącej: działka nr 406 o powierzchni 0,3700 ha (w ewidencji gruntów powierzchnia wynosi 0,3679 ha), obręb nr 30 Wola Moszczenicka. Przedmiotowa działka w części frontowej jest zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 212,98 m2, zrealizowanym w 2000 roku. Na działce znajduje się drewniana altana o powierzchni zabudowy 16,00 m2. Dalsza część działki jest nie zagospodarowana, a która to z uwagi na swoją powierzchnie, kształt i dostęp komunikacyjny oraz dostęp do mediów może zostać wydzielona geodezyjnie. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp komunikacyjny z ul. Piotrkowskiej oraz ul. Zielonej, która przebiega wzdłuż południowej granicy działki. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej. Teren przedmiotowej działki jest ogrodzony. Teren przedmiotowej nieruchomości nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica przedmiotowy teren przewidziany jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Położonej: 97-310 Moszczenica, ul. Piotrkowska 88 B, miejscowość Wola Moszczenicka,

dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00055460/8.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: