OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak (tel./fax (71) 393 57 06) ogłasza, że dnia

 

20 grudnia 2019 r. o godz. 14:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – położonego w Strzelinie przy ul. Wojska Polskiego 4/14, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej (adres spółdzielni: 57-100 Strzelin, ul. Tadeusza Kościuszki 10), składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC i w użytkowaniu piwnicy o łącznej powierzchni 41,86 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00034728/4. Występuje niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym dotycząca powierzchni lokalu. Powierzchnia użytkowa lokalu w wynosi 38,01 m2 i powierzchnia piwnica – 3,85 m2 (w księdze wieczystej podano powierzchnię użytkową lokalu 37,40 m2).

 

Suma oszacowania wynosi 121 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 190,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.

 

Położenie: