OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00011425/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Aleja Piastów 4, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00011425/3.

Przedmiotem licytacji jest działka nr 530/4 o pow. 0,0913 ha, całość B, położona w Strzelcach Kraj., przy Alei Piastów nr 4, której zabudowę stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 60,70 m2 oraz 3 budynki niemieszkalne o pow. zabudowy 56,00 m2, 36,00 m2, 8,00 m2 – w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest w zabudowie szeregowej i pochodzi z 1939 r. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Dojazd do nieruchomości drogą trwale utwardzoną asfaltową.

 

Suma oszacowania wynosi: 77 000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 57 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 700,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii.

 

Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem tel. (95) 763 17 65.

 

Położenie: