OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Urszula Borkowska (tel./fax (15) 823 12 68) ogłasza, że dnia

 

22 listopada 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu  mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 111, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 2025 o łącznej pow. 0,3342 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym (parterowy, niepodpiwniczony, bez stropu), położonej w miejscowości: 39-340 Padew Narodowa, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TB1T/00019693/1.

 

Suma oszacowania wynosi 154 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy  oszacowania i wynosi: 102 666,67 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,  to jest 15 400,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. Rękojmię można uiścić w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

 

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu 69 1240 2744 1111 0000 4004 4914.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość  tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym  artykule.

 

Położenie: