OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Roman Romanowski (tel. (71) 79 566 78) ogłasza, że dnia

 

15 listopada 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 242, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 50-127 Wrocław, Świętego Mikołaja 59-60/25, Wrocław o nr KW WR1K/00173920/8.

 

 Lokal użytkowy składa się z 9 pomieszczeń, powierzchnia użytkowa lokalu 104,57 m2. Położony na parterze siedmiokondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego budynku wzniesionego w 2001 r. Lokal pełni funkcję usługową, biurową. Obecny sposób wykorzystania nieruchomości jest zgodny z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego. Teren położenia przedmiotowej nieruchomości podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej i archeologicznej.

 

Suma oszacowania wynosi 861 000,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 574 000,00 zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 86 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 20 1750 1194 0000 0000 0685 3908

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: