OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00028467/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 listopada 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w Kamieniu Pomorskim, ul. Szczecińska 12I/4. Lokal posiada powierzchnię użytkową 52,43 m2 i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, WC. Lokal położony jest na I piętrze w budynku 3-piętrowym z użytkowym poddaszem. Usytuowanie budynku sprawia, iż przedmiotowy lokal posiada okna zwrócone na północno-wschodnią i południowo-zachodnią stronę świata.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla lokalu księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00028467/8.

 

Suma oszacowania wynosi 134 800,00 .

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 100,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: