OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciecha Szlichty – Komornik Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia

 

6 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, należącej do dłużnika: (…), stanowiącej: nieruchomość gruntową – rolną, nr działki 192 obszar całej nieruchomości: 8 050,00 m2. Działka zlokalizowana jest w Podlesiu w gminie Niemcza, ma nieregularny kształt zbliżony do trapezu, sklasyfikowana jako grunt orny RII, teren o niedużej pochyłości. Działka wg mapy sąsiaduje z rowem, który w rzeczywistości nie istnieje. Działka leży na terenie, który nie jest objęty planem zagospodarowania, a aktualny sposób użytkowania to pole uprawne, położonej: 58-230 Niemcza, Podlesie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00001535/8.

Suma oszacowania wynosi: 28 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi: 21 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: