OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciecha Szlichty – Komornik Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia

 

30 października 2019 r. o godz. 12:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 200, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z pokoju, pomieszczeń przynależnych: WC, komórka, piwnica o łącznej powierzchni: 30,40 m2. Właściciel lokalu, dla którego urządzono księgę wieczystą, ma udział w 12,11% we wspólnych częściach budynku i w prawie własności terenu, objętych księgą wieczystą KW NR 3660, należącej do dłużnika: (…), położonej: 58-260 Bielawa, ul. Czerwona 12/3, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00029571/4.

 

Suma oszacowania wynosi: 17 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 12 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: