OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00020198/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 listopada 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 72-410 Golczewo, Samlino. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr 284/48 o pow. 0,6121 ha. Na działce posadowione są trzy budynki gospodarcze w zabudowie zwartej. Budynki gospodarcze niepodpiwniczone wybudowane w technologii tradycyjnej. Dach lekko spadowy pokryty eternitem. Tynki zewnętrzne cementowe, liczne ubytki. Stolarka drzwiowa i okienna gospodarska uszkodzona i zdewastowana. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 698 m2.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00020198/5.

 

Suma oszacowania  wynosi 87 020,00 .

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 265,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 702,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: