OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00001810/3 dz. nr 16/3, 16/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 listopada 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 72-400 Kamień Pomorski, Chrząstowo. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, składająca się z działek nr 16/3, 16/4. Działka nr 16/3 o pow. 0,3000 ha. Symbol użytku dla działki nr 16/3: RIIIb o powierzchni 0,2357 ha, RIVa o powierzchni 0,0643 ha. Działka nr 16/4 o pow. 0,3000 ha. Symbol użytku dla działki nr 16/4: RIIIb o pow. 0,1713 ha, RIV a o pow. 0,1287 ha. Łączna powierzchnia działek 0,6000 ha. Kształt działek regularny, zwarty, przypominający prostokąt. Teren działek o niewielkich zmiennościach. Warunki gruntowo wodne – przeciętne. Nasłonecznienie korzystne. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00001810/3.

 

Suma oszacowania  wynosi 15 400,00 .

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 550,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: