OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00024313/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego, położonego: 72-405 Świerzno, Krzepocin 22/5. Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze (poddaszu) w budynku 2-kondygnacyjnym z oknami wychodzącymi na stronę wschodnią i południową. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, kotłowni. Do lokalu przypisane są 4 pomieszczenia przynależne oraz jedno pomieszczenie piwniczne. Powierzchnia użytkowa lokalu bez pomieszczeń przynależnych wynosi 118,53 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 136,01 m2. Obecnie lokal nie jest zamieszkiwany.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00024313/6.

Właściciel lokalu ma udział 13601/60164 w wspólnej części budynku i gruncie objętych KW SZ1K/00024312/9.  

 

Suma oszacowania wynosi 52 800,00 .

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 200,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: