OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W SPRAWIE O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski (tel. (91) 421 49 40, fax: (91) 421 85 92) ogłasza, że dnia

 

2 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

– lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Szczecinie przy ul. Piękna 8/29. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00144572/3. Przeznaczenie lokalu – lokal mieszkalny, lokal składa się (zgodnie z KW) z 2 pokoi, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 WC, 1 przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica nr 29/1 – 1. Przyłączenie – numer księgi wieczystej (nieruchomość, z której wyodrębniono lokal) –/00139075/. Lokal stanowi odrębną nieruchomość. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych – 41,82 m2. Z własnością nieruchomości związane jest prawo stanowiące, iż właściciel lokalu ma udział w wysokości 330/10.000 wspólnej części budynku mieszkalnego i prawie wieczystego użytkowania gruntu, objętego księgą wieczystą KW NR 139075 (Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716) z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana formy władania gruntu z użytkowania wieczystego na własność).

 

Suma oszacowania wynosi 137 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 760,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający rękojmię zobowiązany jest wskazać: imię i nazwisko lub firmę, imiona rodziców, nr PESEL lub REGON). Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 24 2030 0045 1110 0000 0410 8690.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: