OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman (tel. (52) 366 73 33) ogłasza, że dnia

 

19 listopada 2019 r. o godz. 12:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64 w sali nr 1.05, I piętro, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 85-309 Bydgoszcz, ul. Gołębia 84/8, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00196892/6.

Opis nieruchomości: nieruchomość lokalowa mieszkalna o powierzchni 49,56 m2 położona w Bydgoszczy przy ul. Gołębia 84/8, lokal znajduje się na drugim piętrze, składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju.

 

Suma oszacowania wynosi 282 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 211 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 28 250,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0241 8140

(co najmniej na 2 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KMP 16/17) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Batorego 4 pokój 11 nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem licytacji. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 08.11.2019 r. od godz. 12:00 do 12:30.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Batorego 4 w pok. 11 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Położenie: