OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00000579/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 listopada 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Recławiu, 72-510 Wolin. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona nr ewidencyjnym 49/5, obręb 0025 Recław, o powierzchni 6 472 m2. Symbol użytku dla działki nr 49/5: RIIIa o powierzchni 3 487 m2, RIIIB o powierzchni 2 985 m2. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu, konfiguracja terenu płaska.

W licytacji mogą uczestniczyć osoby będące rolnikami, ponieważ egzekucje tę wszczęto po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00000579/4.

 

Suma oszacowania wynosi 23 558,00 .

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 15 705,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 355,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: