OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyna Gibas zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, art. 983 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 listopada 2019 roku o godz. 8:30

 

w sali C-124 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- udziału w wysokości 2/12 części w nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny nr 28 położony w budynku nr 11 na os. Na Stoku w Krakowie, objęty KW KR1P/00154120/6 (własność (…)),

- udziału w wysokości 5/12 części w nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny nr 28 położony w budynku nr 11 na os. Na Stoku w Krakowie, objęty KW KR1P/00154120/6 (własność (…)).

Lokal mieszkalny nr 28 położony w budynku nr 11 na os. Na Stoku w Krakowie i objęty KW KR1P/00154120/6, o powierzchni użytkowej 39,69 m2 usytuowany jest na I piętrze w budynku wielorodzinnym trzykondygnacyjnym; lokal składa się z: dwóch pokoi z kuchnią widną, łazienki z ubikacją i przedpokoju; do lokalu przynależy piwnica. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w wysokości 2/100 części. Numer udziału w prawie w księdze, w której wyodrębniono lokal:/00077309/.

Księgę Wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7.

Udział w wysokości 2/12 części w nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny nr 28 położony w budynku nr 11 na os. Na Stoku w Krakowie, objęty KW KR1P/00154120/6 (własność Aleksandry Pabian) oszacowany jest na kwotę: 24 166,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 16 110,67 zł.

Udział w wysokości 5/12 w nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny nr 28 położony w budynku nr 11 na os. Na Stoku w Krakowie, objęty KW KR1P/00154120/6 (własność Marioli Opyd) oszacowany jest na kwotę: 60 417,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 40 278,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości – tj.:

przy licytacji udziału w wysokości 2/12 części (własność Aleksandry Pabian) kwotę: 2 416,60 zł,

przy licytacji udziału w wysokości 5/12 części (własność Marioli Opyd) kwotę: 6 041,70 zł,

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyny Gibas w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr: 89 8619 0006 0030 0325 8084 0001 podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie Km 2168/16 i inne” oraz dokładną nazwę i adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc. Nieruchomość można oglądać w obecności komornika w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 13:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – w Krakowie przy ul. Wawelskiej 12/1U.

 

Położenie: