OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski (tel. (95) 758 08 77) ogłasza, że dnia

 

7 listopada 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach, mającego siedzibę przy: Słubice, ul. Bohaterów Warszawy 3B w sali nr 321, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, stanowiącej: lokal stanowiący odrębną nieruchomość, lokal mieszkalny składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o pow. 36,00 m2 – z własnością lokalu związany jest udział 33/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku (dz. nr 136/6) – wspólność ustawowa majątkowa małżeńska,

położonej: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Osiedlowa 1B/10,  

dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: GW1S/00020278/0].

 

Suma oszacowania wynosi 145 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 500,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (95) 758 08 77

 

Położenie: