OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNA NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak (tel./fax (71) 393 57 06) ogłasza, że dnia

 

29 listopada 2019 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Janowie nr 17, gminie Wiązów, powiecie strzelińskim, usytuowanego na działce gruntu oznaczonej nr 63/3 (AM-1) o pow. działki 603 m2, obręb 0005 Janowo, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00020603/1, wraz z udziałem 1244/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, dla którego urządzona jest księga wieczysta nr WR1T/00020211/6. Lokal położony jest na I piętrze i składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej pow. 41,71 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 48 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 225,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.

 

Położenie: