OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Leszek Ślaski Kancelaria Komornicza
w Krośnie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 listopada 2019 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 304, Sądu Rejonowego w Krośnie przy ulicy Sienkiewicza 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – lokal stanowiący odrębną nieruchomość obciążony służebnością osobistą położony w województwie podkarpackim, powiat krośnieński, gmina Iwonicz-Zdrój, miejscowość Iwonicz-Zdrój, ulica Braci Kazurów, lokal mieszkalny numer 1 składający się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, przedpokoju i łazienki z WC. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne. Lokal posiada założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie numer KS1K/00118846/5 i stanowi własność dłużnika: (…) w całości.

 

Wartość nieruchomości wynosi 46 600,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) (wartość służebności osobistej obciążającej prawo własności lokalu mieszkalnego numer 1 wynosi: 32 100,00 zł, słownie: trzydzieści dwa tysiące sto złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 34 950,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

 Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 4 660,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy komornika: nr 37 1240 5194 1111 0010 4937 4433 Bank Pekao S.A. lub wpłacić ją w gotówce w Kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem: 38-400 Krosno, ul. Tkacka 2a.

 

Położenie: