OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk (tel. (62) 757 28 41) ogłasza, że w dniu

 

20 listopada 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu, mającego siedzibę przy al. Wolności 13, w sali nr 17, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/6 udziału w nieruchomości; zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 640 o pow. 0,0733 ha,

położona w Stawiszynie 62-820 przy ul. Leśnej 10,

należącej do: (…),

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1A/00030413/5].

 

Suma oszacowania wynosi 59 333,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 499,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 933,30 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (62) 757 28 41.

 

 

 

Położenie: