OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39) na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 listopada 2019 r. godz. 12:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego pod adresem: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 23a/7, Kędzierzyn-Koźle znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej: RSM Chemik (adres spółdzielni: ul. 9 Maja 6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle), dla którego Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 58 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 800 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania rachunku bankowego) bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: