OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic (tel. (52) 355 00 22) ogłasza, że

 

29 października 2019 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42 w sali 45, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka nr 52/1 o pow. 0,0384 ha, zabudowana domem jednorodzinnym,

położonej: 88-100 Inowrocław, Posadzego 6, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Inowrocławiu KW BY1I/00003470/0.

 

Suma oszacowania wynosi 298 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 223 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29 800,00 zł na konto komornika:

PKO BP S.A. O. Inowrocław 25 1020 1505 0000 0702 0070 1243

albo gotówką w kasie kancelarii ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej 28.10.2019 r. (tytułem „WADIUM KW 3470/0”).

W dniu 21.10.2019 r. można oglądać nieruchomość od 15:40 do 16:10.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Położenie: