OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Adrian Juszczyński na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 stycznia 2020 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie mającego siedzibę pod adresem ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa w sali nr 422, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego pod adresem: 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 4A/143, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00471589/8, usytuowanego na XI – ostatniej kondygnacji (X piętro) budynku, składającego się 2 pokoi, ciemnej kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 36,70 m2. Do lokalu przynależy piwnica.

 

Suma oszacowania wynosi 290 309,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 731,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 030,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

PKO BP S.A. 49 1020 4900 0000 8902 3047 3756.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Położenie: