OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

 

udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość garażu, nr KW SZ1S/00171018/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski (tel. (91) 421 49 40, fax: (91) 421 85 92) ogłasza, że dnia

 

18 listopada 2019 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału przysługującego dłużnikowi wynoszącego 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garażu, położonego: Szczecin, Duńska G 44/1, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00171018/0.

 

Suma oszacowania licytowanego udziału w prawie własności wynosi 13 750,00 zł, zaś cena wywołania licytowanego udziału w prawie własności jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 312,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 375,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający rękojmię zobowiązany jest wskazać: imię i nazwisko lub firmę, imiona rodziców, nr PESEL lub REGON). Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 24 2030 0045 1110 0000 0410 8690.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: