OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

dot. spraw: Km 3263/14, Km 1835/15, Km 4086/15, Km 370/17, Km 425/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska (tel. (59) 842 45 71, 842 44 16) ogłasza, że dnia

 

21 listopada 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 23,46 m2, stanowiący odrębną nieruchomość z udziałem 80/10000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu do dnia 23 IV 2100 r. i udziałem 80/10000 części w prawie własności części wspólnych budynku; lokal składa się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, loggi;

położonego: 76-200 Słupsk, ul. Grodzka 1 „A”/20, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00066477/3.

 

Suma oszacowania wynosi 77 535,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 151,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 754,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie

06 1600 1462 1870 0855 4000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: