OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Paweł Wilk (tel. (74) 640 02 29) ogłasza, że dnia

 

6 lutego 2020 r. o godz. 12:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

1. działka gruntu nr 158 o powierzchni 0,1706 ha i działka nr 170 o powierzchni 0,1365 ha, obręb Kośmin, gmina Piława Górna, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie;

położonej: 58-240 Piława Górna, ul. Kośmińska, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 43175 [NKW: SW1D/00043175/2].

Suma oszacowania wynosi 11 612,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 709,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 161,20 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

2. działka 174/2, obręb 0003 Kośmin, gmina Piława Górna, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie o powierzchni 0,1820 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;

położonej: 58-240 Piława Górna, ul. Kośmińska, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 41635 [NKW: SW1D/00041635/1].

 

Suma oszacowania wynosi 407 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 305 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 710,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: