OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak (tel./fax (71) 393 57 06) ogłasza, że dnia

 

28 listopada 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Strzelinie przy ul. ks. J. Poniatowskiego 4, na działce gruntu oznaczonej nr 76 (AM-5) o powierzchni 440 m2, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00008681/1.

Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny o pow. 154,00 m2, w zabudowie bliźniaczej posiadający dwie kondygnacje nadziemne (parter, I piętro) z pełnym podpiwniczeniem i składający się z pomieszczeń: parter – 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, korytarz z klatką schodową; I piętro – 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, korytarz z klatką schodową; piwnica – garaż, kotłownia, pralnia, 4 pomieszczenia gospodarcze, korytarz z klatką schodową.

 

Suma oszacowania wynosi 384 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 38 400,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

– najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.

Położenie: