OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Paweł Wilk (tel. (74) 640 02 29) ogłasza, że dnia

 

2 grudnia 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…), stanowiącego: lokal mieszkalny składający się z kuchni i pokoju wraz z wnęką pełniąca funkcje sypialni o łącznej powierzchni 45,24 m2, położonego: 58-200 Dzierżoniów, ul. Ignacego Krasickiego 15/7,

dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00031556/0 [NKW: SW1D/00031556/0].

 

Suma oszacowania wynosi 53 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 330,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: