OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Jacek Gołębiowski Z-ca Krzysztof Watral (tel. 76 746 18 07) ogłasza, że dnia:

 

14 listopada 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej lokalu 39,3000 m2, w tym: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój oraz pomieszczenie przynależne – piwnica, położonego: 59-300 Lubin, ul. Leśna 1/5, Lubin, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00047451/1 [NKW: LE1U/00047451/1]

 

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika: 

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie

92 1090 2082 0000 0005 4600 0060, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: