OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska (tel. (81) 827 23 15) ogłasza, że dnia

 

14 listopada 2019 r. o godz. 13:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim mającego siedzibę przy ul. Stary Rynek 46, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej fizyczną całość, składającej się z dz. nr ewid. 124 o pow. 0,0100 ha (LU1O/00043905/1), dz. nr ewid. 125 o pow. 0,0200 ha (LU1O/00030703/1), dz. nr ewid. 126 o pow. 0,0200 ha (LU1O/00016356/9) oraz dz. nr ewid. 127/1 o pow. 0,0100 ha (LU1O/00045106/4), pow. łącznej 0,0600 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalno-usługowym 3-kondygnacyjnym w części podpiwniczonym, z niezależnymi wejściami od strony ul. Nadwiślańskiej i Placu Wolności oraz budynkiem gospodarczym z garażem dwustanowiskowym, położonej: 24-340 Jóżefów nad Wisłą, Plac Wolności, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu Lubelskim prowadzi księgi wieczyste o numerach KW LU1O/00016356/9, KW LU1O/00045106/4, KW LU1O/00043905/1 i KW LU1O/00030703/1.

 

Suma oszacowania wynosi 534 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 356 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 470,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: