OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak (tel./fax (71) 393 57 06) ogłasza, że dnia

 

20 listopada 2019 r. o godz. 8:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w Strzelinie przy ul. Marii Dąbrowskiej 10/1 o pow. 60,61 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. garażem o pow. 16,10 m2 i piwnicą o pow. 3,35 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1T/00027578/5 wraz z udziałem 39/100 częściach wspólnych i prawie użytkowania gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1T/00015077/6 (działka ewidencyjna nr 2/9, AM-17, obręb Strzelin o pow. 650 m2).

 

Suma oszacowania wynosi 157 805,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 353,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 780,50 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.

Położenie: