OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek (tel. (32) 253 60 23) ogłasza, że w dniu

 

5 listopada 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę przy ul. Francuskiej 70A w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego: 40-358 Katowice, ul. Brynicy 4A/1, dla którego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KA1K/00112895/0.

 

Suma oszacowania wynosi 208 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

ING Bank Śląski SA 86 1050 1214 1000 0090 3042 5699.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: