OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki (tel. (68) 322 19 02, (68) 324 62 15) ogłasza, że dnia

 

15 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Pl. Słowiańskim 2, w sali nr 202, odbędą się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/3 części nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 66-003 Zabór, Przytok przy ulicy Janowskiej 17, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00001402/1.

 

Suma oszacowania wynosi 60 333,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 033,33 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze

76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

 

Położenie: