OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

21 listopada 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie, mającego siedzibę przy Staszica 3 w sali nr VII, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należących do: (…),    

położonych: 99-307 Strzelce, Strzelce,

dla których Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KW: LD1K/00026287/5, LD1K/00048147/2, LD1K/00048283/7.

Łącznie suma oszacowania wynosi: 756 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 504 433,33 zł z czego:

 

1. LD1K/00026287/5 – suma oszacowania 264 300,00 zł, cena wywołania: 176 200,00 zł.

2. LD1K/00048147/2 – suma oszacowania 116 300,00 zł, cena wywołania: 77 533,33 zł.

3. LD1K/00048283/7 – suma oszacowania 376 050,00 zł, cena wywołania: 250 700,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 75 665,00 zł z czego:

 

ad. 1 LD1K/00026287/5 – 26 430,00 zł.

ad. 2 LD1K/00048147/2 – 11 630,00 zł.

ad. 3 LD1K/00048283/7 – 37 605,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika ING Bank Śląski SA O. w Łodzi, ul. Srebrna 32; 87 1050 1461 1000 0090 9112 3928 lub w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Do licytowanej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1405, ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1080).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: