OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO

WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127 95-200 PABIANICE, p. IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Wyszyńskiego 3/83, wpisanego do rejestru spółdzielni mieszkaniowej: Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach (adres spółdzielni: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 42-44), dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00022564/8. Lokal o pow. 40,20 m2 położony na IV piętrze siedmiokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku; składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, posiada balkon. Stolarka okienna PCV, drzwiowa – okleina drewnopodobna. Instalacje w zakresie jak dla budynku – e.e., wod.-kan., gazowa, CO i ciepła woda, telefoniczna, telewizji kablowej i domofonowa.

 

Suma oszacowania wynosi 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika lub uiszczona na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0245 9790

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: