OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 listopada 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127 95-200 PABIANICE, p. IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 95-200 Pabianice, Rydzyny, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00043661/1.

Nieruchomość o pow. 0,1050 m2 zabudowana budynkiem wzniesionym po 2007 r. o pow. zab. 182,10 m2, pow. użyt. 225,90 m2. Budynek mieszkalny wolnostojący, jednorodzinny, dwupiętrowy, niepodpiwniczony, ocieplony, otynkowany. Budynek wyposażony jest w instalacje: e.e., wody ze studni, ciepłej wody –podgrzewacz elektryczny, w sezonie grzewczym dodatkowo kocioł dwufunkcyjny CO na ekogroszek, kanalizacja – szambo, wentylacja grawitacyjna. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną, utwardzoną, bez nawierzchni bitumiczej. Nie stwierdzono wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

 

Suma oszacowania wynosi 445 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 333 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0245 9790

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: