OGŁOSZENIE O I LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W KOŚCIERZYNIE SZYMON RAJMUND SPORYSZ (tel. (58) 380 55 50) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 listopada 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego W KOŚCIERZYNIE mającego siedzibę przy UL. DWORCOWEJ 2 w sali nr 0.01, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), położonego: MALIKI DOLNE 7/11, 83-430 Stara Kiszewa, dla którego SĄD REJONOWY W KOŚCIERZYNIE WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1E/00023207/9.

Nieruchomość to lokal mieszkalny nr 11, stanowiący odrębną nieruchomość, zlokalizowany w Dolnych Malikach, w budynku nr 7. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC, o łącznej powierzchni użytkowej 75,00 m2. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica o pow. 16,60 m2. Lokal został wydzielony z KW nr GD1E/00010468/2, a udział właściciela lokalu nr 11 we współwłasności nieruchomości, z której lokal ten został wydzielony wynosi 486/10000.

 

Suma oszacowania wynosi 130 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 000,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 KPC rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg: w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Kościerzynie przy ul. Wojska Polskiego 1A (I piętro) lub na konto komornika: BNP Paribas S.A. 31 2030 0045 1110 0000 0254 9580.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: