OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 października 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127 95-200 PABIANICE, p. IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 95-030 Rzgów, ul. Stefana Batorego 5, Starowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00025912/4. Działka gruntu nr 49/28 o pow. 0,0869 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, z garażem w bryle budynku, o pow. użyt. 177,4 m2. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa, stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, wrota garażowe uchylne. Nieruchomość posiada dostęp do instalacji: e.e., wodociągowej, gazowej, C.O. – lokalne gazowe + kominkowe, kanalizacja lokalna.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na okres 04.01.2013.-03.01.2033 r.

 

Suma oszacowania wynosi 345 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 500,00 zł. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0245 9790

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: