OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak ogłasza, że w dniu

 

13 listopada 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczona geodezyjnie nr 17/1 o pow. 1,6373 ha, obręb 021703_2.0014 Romanów-Krasiewice, powiat strzeliński, gmina Przeworno, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00030600/3. Nieruchomość stanowi grunty orne w klasie: RIIIa – 1,2028 ha, RIIIb – 0,1245 ha, LsII – 0,3100 ha, jest nie ogrodzona, ze wszystkich stron graniczy z terenami rolnymi.

 

Suma oszacowania wynosi 60 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 113,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 017,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: