OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alicja Wysocka-Wasiluk (tel. (85) 746 15 06) ogłasza, że

 

25 października 2019 r. o godz. 9:00

 

sala XV w Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydział Cywilny 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 części nieruchomości należącej do dłużnika, którą stanowi lokal mieszkalny położony: 15-083 Białystok, ul. Elizy Orzeszkowej 2/25, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza (adres spółdzielni: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/1), dla którego KW brak.

 

Suma oszacowania wynosi 92 407,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 305,63 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 240,75 zł w gotówce.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: